Meer banen door uitbreiding kas

21-3-2018 door: Redactie
Wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas en gedeputeerde van de provincie Limburg Twan Beurskens openden maandag 19 maart de nieuwe kas van teler Nature’s Green Group in glastuinbouwgebied Siberië in Maasbree.
maskTop
Meer banen door uitbreiding kas
maskBottom
Foto: Lé Giesen

Die kas is gebouwd via een zogenoemde erfpachtconstructie. De provincie kocht de grond waarop de kas is gebouwd en verpacht deze voor bepaalde tijd aan het Maasbreese bedrijf. De 6,5 hectare aan komkommerkassen is daarmee uitgebreid met 4,6 hectare nieuwe glastuinbouwkas en dit levert 25 nieuwe banen op. De Maasbreese onderneming kan de grond ook weer van de provincie kopen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie