Vaart achter zonneparkenbeleid

11-1-2018 door: Redactie
De aanleg van zonneparken is een punt waarover veel inwoners zich zorgen maken. Zoals plannen laten zien in Grashoek en de Gruise Epper in Helden. Deze zorgen delen wij. Op dit moment is er echter geen beleid op dit gebied en kunnen zonneweides in principe zomaar gerealiseerd worden.

Reden voor Lokaal Peel&Maas om zo snel mogelijk beleid te formuleren op dit thema. In de raad van 19 december zijn allerlei initiatieven geopperd om snel beleid te formuleren. Daar gaan we binnenkort als raad en samenleving over in dialoog. Tussentijds aangevraagde initiatieven worden aangehouden. In Grashoek bestaat weinig draagvlak voor de zonneweide, reden dat de voorlopige vergunning niet is verlengd.

In 2050 moet Peel en Maas energieneutraal zijn, zo staat het in de kaderstelling economie en ruimte beschreven. Wij zijn een groot voorstander van meer duurzaam opgewekte energie, maar niet ten koste van vruchtbare landbouwgrond waar we vooral voedsel op kunnen telen. Zonnepanelen horen volgens ons thuis op daken óf op arme, niet bruikbare gronden. Bovendien zijn er gerede twijfels over de effecten van grootschalige zonne-akkers. Reden voor Lokaal Peel&Maas om eerst eens goed uit te zoeken wat de effecten op de lange termijn zijn. Energie kost ons geld, maar investeren in zonneparken kost de gemeenschap ook geld.

Mocht u verhelderende ideeën hebben? Voor- of tegenstander? Wij horen het graag. U bent welkom tijdens onze fractievergaderingen op maandagavond of reageer via mail. Kijk hiervoor op onze website.

Wij wensen u een gezond en duurzaam 2018 toe.

Tiny Valckx,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie