Valse BsGW-belastingbrieven in omloop

23-5-2018 door: Redactie
Gemeente Peel en Maas waarschuwt inwoners voor valse belastingbrieven die in omloop zijn. Het gaat om brieven waarin uit naam van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) gevraagd wordt een betaling te doen. De brieven zijn afkomstig van oplichters.

De afzenders van de brieven doen zich voor als het BsGW, de instantie die achter de gemeentelijke heffingen zoals de afvalstoffen, hondenbelasting en rioolheffing zit. In de neppe brief wordt vermeld dat de ontvanger een bepaald bedrag moet overmaken naar een rekeningnummer.

Volgens gemeente Peel en Maas gaat het hier om een vals nummer. “Controleer voordat u betaalt of het juiste rekeningnummer in de brief staat”, zo schrijft zij op haar website. Het juiste IBAN-rekeningnummer van BsGW is NL18 INGB 0002 1204 07. Dit nummer is ook op de website van de instantie te vinden.

Wie een aanslag van BsGW heeft gekregen waarop een ander rekening of IBAN-nummer staat vermeld, wordt verzocht zich te melden. Dat kan door te bellen met BsGW via 088 842 04 20. De instantie doet dan aangifte bij de politie van oplichting en maakt melding bij de Fraudehelpdesk.

De gemeente dringt erop aan de valse aanslag niet te betalen. Wie toch al heeft betaald, kan volgens de gemeente het beste zelf aangifte doen bij de politie. Neem hiervoor contact op via 0900 88 44.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie