Verbod op gebruik oppervlaktewater

21-6-2018 door: Redactie
Waterschap Limburg stelde op maandag 18 juni om 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en Midden-Limburg voor het beregenen van akkers en weilanden. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op peil is en wordt uiterlijk op maandag 1 oktober weer opgeheven.

Door de langere periode van droogte en warmte de afgelopen weken is het waterpeil in Noord- en Midden-Limburg, ondanks de wateroverlast door de vele hoosbuien, flink verlaagd. Met het verbod wil Waterschap Limburg verdere daling van het waterpeil voorkomen en zorgen voor voldoende watervoorraad in aanloop naar de zomer.

“We zijn in het zuiden van de provincie nog bezig met de gevolgen van de extreme wateroverlast de afgelopen weken en tegelijkertijd zien we dat het extreem droog wordt door de aanhoudende warmte en droogte”, aldus Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg. “Dit soort extreme weersituaties gaan we in de toekomst steeds vaker zien door het veranderende klimaat.” Er gelden een aantal uitzonderingen op het verbod. Zo geldt het verbod niet voor beken in Noord- en Midden-Limburg met voldoende afvoer. Verder geldt een uitzondering voor weidepompen voor veedrenking en onttrekking uit grondwater. Ook geldt het verbod niet voor onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Anderen kunnen een tijdelijke ontheffing aanvragen. Het waterschap neemt ook andere maatregelen. Zo houdt het de komende tijd onder andere het water vast in beken door stuwen op de zetten en wordt er zoveel mogelijk water van de Maas naar de beken gevoerd.

Kijk voor de uitgezonderde beken op www.waterschaplimburg.nl

Neem voor vragen over het onttrekkingsverbod contact op met Waterschap Limburg via 088 88 90 100 of info@waterschaplimburg.nl

Disclaimer | CopyrightŠ 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie