Definitieve vergunning windmolenpark

8-3-2018 door: Redactie
Het college van B&W van Peel en Maas heeft een definitieve vergunning afgegeven voor een windmolenpark met vijf windturbines in het buitengebied van Egchel en Beringe. Op de voorlopige vergunning kwamen zeventien zienswijzen binnen die volgens de gemeente allemaal beantwoord zijn. Wethouder Paul Sanders is blij met het collegebesluit.
maskTop
Definitieve vergunning windmolenpark
maskBottom

Wethouder Sanders is tevreden dat het windmolenpark aan de slag kan. “Het is een grote stap richting een energieneutrale gemeente”, vertelt hij. “De weg is nu vrij voor Windmolenpark Egchelse Heide om te beginnen. Ze kunnen nu een subsidie aanvragen bij de overheid die ze nodig hebben om de turbines te realiseren. Dat zal nog een tijdje duren en er bestaat altijd een kans dat er rechtszaken gevoerd gaan worden tegen de vergunning. Op zijn vroegst verwacht ik dat het windmolenpark over een halfjaar kan beginnen met het bouwen van de windmolens.”

Op de voorlopige vergunning kwamen zeventien zienswijzen binnen bij de gemeente. In plaats van de bezwarencommissie van de gemeente, wat de gebruikelijke gang van zaken is, boog een extern bureau zich over de ingekomen bezwaren. “Het bureau is gespecialiseerd in deze materie en heeft geconcludeerd dat de vergunning bij de Raad van State standhoudt”, aldus wethouder Sanders. Tegenstanders van de windmolens kunnen nog naar de Raad van State stappen om te proberen de windmolens tegen te houden. Omwonenden gaven eerder al aan die stap zeker te overwegen. “Er is nog nooit een windmolenpark gerealiseerd zonder rechtszaken van tevoren, dus we gaan ervan uit dat die er gaan komen”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

“Je zag ook dat bij de zienswijzen veel indieners waren met zakelijke belangen”, gaat de wethouder verder. De actiegroep, bestaande uit omwonenden, bood de gemeente in oktober driehonderd handtekeningen aan tegen de windmolens. “Van hen zijn maar zo’n tien bezwaren binnengekomen. Dat is relatief weinig. Het waren ook vooral bezwaren van mensen die net buiten het compensatiegebied vallen.” De gemeente nam een aantal punten van de bezwaarmakers wel mee in de definitieve vergunning. “Die worden verwerkt in de onderzoeken die nog gedaan moeten worden”, vertelt Sanders. “Sommige dingen, zoals slagschaduw, zijn wettelijk geregeld en daar hebben we dus weinig over te zeggen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie