Meerjarige vergunningen naar vijf jaar

6-7-2017 door: Redactie
Gemeente Peel en Maas gaat de meerjarige vergunningen voor evenementen van drie naar vijf jaar brengen. Dat betekent dat evenementen als kermissen en tentfeesten de vergunning voor vijf jaar kunnen regelen. De gemeente kwam tot de verandering na een evaluatie van het evenementenbeleid van Peel en Maas.

Uit de evaluatie bleek dat voor de gemeente de grootste opgave is om de balans te vinden tussen het faciliteren van de organisatoren en deze zo min mogelijk regels op te leggen, zo schrijft het College van B&W in een raads-informatiebrief. “Het verlengen van de vergunningen bespaart de organisatoren veel rompslomp”, zo staat in de brief. “Gelet op de positieve ervaringen wordt de termijn verlengd van drie naar vijf jaar.”

Andere verbeteringen in het evenementenbeleid zijn het proactief informeren over het aanvragen van evenementvergunningen, een duidelijk handhavingsbeleid, een betere module voor het digitaal aanvragen, het op tijd met elkaar in gesprek gaan over het organiseren van een risicovol evenement en een indeling van evenementen op basis van een risicoanalyse in plaats van het aantal bezoekers.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie