Vergunningen voor windmolens op gemeentegrenzen

12-7-2018 door: Redactie
De gemeentes Leudal en Nederweert hebben op dinsdag 3 juli vergunningen afgegeven voor drie windparken die op de grens met gemeente Peel en Maas moeten verrijzen. In totaal gaat het om negen windmolens.

Bij de grens met Leudal bij Kessel-Eik in de buurt gaat het om drie windmolens in het project De Kookepan. Windpark Heibloem bestaat uit twee turbines die in het verlengde van het al bestaande Windpark Neer (vijf molens) komen in de richting van de Noordervaart, ten noorden van Heibloem. Peel en Maas gaf in ongeveer hetzelfde gebied, maar dan aan de Peel en Maas-kant, al een vergunning voor vijf windmolens aan Windpark Egchelse Heide. In totaal staan er in het gebied tussen Beringe, Egchel en Heibloem straks twaalf windmolens. Bewoners van het gebied waar Windpark Egchelse Heide moet verschijnen, hebben protest aangetekend en zijn al een juridisch traject aangegaan om de windmolens tegen te houden.

Ten zuidwesten van Meijel moeten vier windmolens verschijnen op het grondgebied van gemeente Nederweert. Die worden parallel aan de Venloseweg geplaatst, ten zuidoosten van Ospeldijk, waar de naam van het windpark aan ontleend wordt.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie