Vogels in nestkasten Heldense Bossen

2-8-2017 door: Redactie
De nestkasten die natuureducatieorganisatie IVN Helden in mei doneerde aan camping De Heldense Bossen, zijn bewoond. “De nestkasten zijn bedoeld voor onder andere vleermuizen, de bosuil, boomkruiper, kraai, koolmees en huiszwaluw”, aldus IVN Helden.
maskTop
Vogels in nestkasten Heldense Bossen
maskBottom

Wiel Theeuwen maakte de kasten en schonk deze namens IVN aan de camping, omdat die de vereniging al 25 jaar sponsort. “Zo beleven de gasten nog meer het natuurgevoel”, aldus IVN Helden. Binnenkort worden er nog informatieborden bij de nestkasten geplaatst, waar de leefgewoonten van de vogels wordt uitgelegd.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie