Vraagtekens bij twee grote projecten

24-1-2018 door: Redactie
Bij de herinrichting van de omgeving Huis van de Gemeente is de kogel nog niet door de kerk. Ook rond de Willem van Hornestraat. Wij zijn wel blij met de constructieve samenspraak van de buurtwerkgroepen. Samensturing is van grote toegevoegde waarde en moeten we koesteren.

Omgeving Huis van de Gemeente. Er zijn drie varianten ­uitgewerkt. En als we iets doen, moeten we het goed doen! Jazeker, maar wel zorgvuldig, waarbij de ­kosten in acht worden genomen. Een prachtig gezicht om het park zo veel mogelijk zichtbaar te maken en het groen meer nadruk te geven, daar is iedereen voorstander van. Dat het park moet worden ontsloten en dat dit gebiedje een duidelijke relatie met het centrum moet hebben, dat is ook helder. Maar de drie plannen moeten wel voldoen aan een gezond financieel kader. Nu zijn de drie plannen in kostenverschil 1,1 miljoen euro en dat is te groot. De plannen tonen dat er maar circa veertien parkeerplaatsen bijkomen en dat de oude burgemeesterswoning wordt gesloopt. Sloop vinden wij niet duurzaam, zeker niet door de prachtige ligging in Panningen. Een financieel kader is ook belangrijk, omdat de andere dorpen ook recht hebben op investeringen, dus ongebreidelde kosten maken rond het Huis van de Gemeente past niet in ons beleid. Samen moeten we er nog eens goed naar kijken.

Willem van Hornestraat Helden.Tijdens onze maandelijkse fietsdag in het kader van contact met de burgers hebben wij bewoners van de Willem van Hornestraat bezocht. Vooral de veiligheid in de Van Hornestraat met 8.000 voertuigen per dag moet alle aandacht hebben. In het uitgewerkte plan waren niet alle aanbevelingen van de bewoners meegenomen en daar heeft Lokaal Peel&Maas vragen over gesteld. Enkele aanbevelingen zoals de handhaving van bomen langs de weg komen opnieuw ter tafel. Maar het belangrijkste is dat men opnieuw gaat kijken om zebrapaden aan te leggen bij de bushalte, om de oversteek van de kwetsbare voetganger veiliger te maken. Maar ook de trillingen in huizen die veroorzaakt worden door met name het zware verkeer komt opnieuw op de agenda.

Henk Boots en Tiny Valckx, r­aadsleden Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie