CDA wil meer weten over hoogspanningslijnen

26-4-2018 door: Redactie
CDA Peel en Maas heeft schriftelijk vragen gesteld aan het College van B&W over de uitkomsten van een onderzoek gedaan door de Gezondheidsraad. Het onderzoek ging over hoogspanningslijnen die kanker kunnen veroorzaken bij kinderen. Roel Boots van het CDA wil nu weten hoe het in Peel en Maas zit met de hoogspanningslijnen.

Volgens de Gezondheidsraad zijn er aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen een één tot tweemaal hogere kans hebben om kanker te krijgen dan andere kinderen vanwege de magnetische velden. Het CDA wil van het college weten wat hun visie is op de onderzoeksresultaten van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor de overheid.

“In 2013 nam het kabinet het besluit enkele honderden gezinnen die wonen onder hoogspaningskabels uit te kopen”, schrijft Boots in de vragen. “Wat is de stand van zaken in gemeente Peel en Maas aangaande het uitkopen van deze mensen? Om hoeveel huizen gaat het in Peel en Maas? Zijn er ook mensen die weigeren uitgekocht te worden? En wat is dan de procedure?”, vraagt Boots zich af.

Ook vraagt Boots hoe het zit met mensen die net naast een hoogspanningskabel wonen. “Vallen die mensen ook onder de uitkoopregeling? Hoe kijkt het college aan tegen dergelijke situaties waar mensen zeer dicht naast die kabels wonen?”, schrijft de CDA’er. Verder vraagt het gemeenteraadslid ook naar de stand van zaken rondom transformatorhuisjes in Peel en Maas. “Hoeveel staan er in de gemeente en hoeveel transformatiehuisjes bevinden zich in de zeer dichte nabijheid van scholen en huizen?”

Het college neemt de vragen in behandeling.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie