Wethouder: geen kritische vragen

24-1-2018 door: Redactie
De raad wist voorafgaand aan de raadsvergadering van dinsdag 16 januari welke drie plannen op tafel lagen voor de herinrichting van de omgeving van het Huis van de Gemeente in Panningen. En dus wist de raad dus ook dat één van die plannen het budget ruim overschreed, zo zegt wethouder Paul Sanders na vragen van HALLO.
maskTop
Wethouder: geen kritische vragen
maskBottom

Voor de herinrichting van de omgeving van het Huis van de Gemeente in Panningen, werd een raadswerkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (ROM) gevormd, die als klankbord dient. In de raadswerkgroep waren alle gemeenteraadsfracties vertegenwoordigd met twee personen en was eenmansfractie Ton Hanssen aanwezig. Daarin worden ruimtelijke plannen besproken voordat deze naar het College van B&W en de gemeenteraad gaan, zo legt de wethouder uit. “De raadswerkgroep is op 8 november bijgepraat over alle varianten, inclusief de financiële doorrekeningen”, aldus Sanders. “Toen is in overleg met de aanwezige raadswerkgroep-leden besloten de raad te laten kiezen en alle drie de plannen, dus ook de duurdere variant, aan hen aan te bieden. In die raadswerkgroep zijn geen kritische vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de plannen. Die zijn daarna ook niet meer ingediend. Op basis van die twee avonden is het raadsvoorstel gemaakt.”

AndersNu-raadslid Peter Craenmehr, die in de werkgroep ROM zat, laat weten dat de plannen in november nog erg globaal waren. “We hebben het er toen niet uitgebreid over gehad, omdat we toen nog in een heel vroeg stadium zaten van de plannen. Misschien heb ik toen gezegd dat het voorkeursplan inderdaad het beste was, maar toen hadden we nog geen idee van het kostenplaatje.”

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 januari werd vanuit de gemeenteraad door CDA, Lokaal Peel&Maas, PvdA/GroenLinks en AndersNu verbaasd gereageerd op de plannen voor de herinrichting die werden voorgelegd. Het voorkeursplan was erg duur. “Kunnen we dat verantwoorden tegenover andere kernen?”, vroeg Tiny Valckx van Lokaal Peel&Maas zich af. Fred Peeters van PvdA/GroenLinks gaf aan dat met dat geld ook andere dingen in de gemeente konden worden gedaan. CDA-raadslid Vivian Moonen vond een tussenvorm een beter idee: “Kunnen we geen plan neerleggen dat ook draagvlak heeft, maar binnen het budget past?”

Peter Craenmehr van AndersNu liet tijdens de raadsvergadering weten: “De wethouder moet zijn werk gaan doen en een nieuwe variant gaan maken.” De drie plannen voldoen volgens het raadslid namelijk niet aan de door de raad gestelde kaders. “Het voorkeursplan is niet waar we om gevraagd hadden. We willen nieuwe voorstellen zien van de wethouder, maar daar wachten wij nog steeds op.” Om het financiële gat dat in het duurste plan zit te dichten, wil de wethouder en de betrokken TIP-groep de voormalige burgemeesterswoning slopen. “Waarom zou je een woning die heel wat op kan brengen, slopen?”, vraagt raadslid Craenmehr zich af. “Dat is kapitaalvernietiging en past niet bij de duurzaamheidsvisie van de gemeente.”

De wethouder vindt het jammer dat de gemeenteraad over het algemeen negatief tegenover het duurste voorkeursplan stond. “Als ze dit van tevoren al hadden aangegeven tijdens één van onze gesprekken, hadden we al een oplossing kunnen bedenken.” Sanders zegt bereid te zijn water bij de wijn te doen. “Ik wil nog een keer naar het voorkeursplan kijken, om te ontdekken of we dat goedkoper kunnen maken. Bijvoorbeeld door andere keuzes te maken in het gebruik van materialen. Ook wil ik kijken of we ergens meer parkeerplaatsen kunnen realiseren, zoals de raad graag zou zien.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie