‘Wilhelminapark moet belevingspark worden'

10-1-2018 door: Redactie
Het Wilhelminapark aan de Parklaan in Panningen, nabij het gemeentehuis, moet weer een bruisend belevingspark worden wanneer de omgeving wordt heringericht. Dat vindt een aantal belangstellenden die dinsdag 9 januari naar de raadsvergadering in het Huis van de Gemeente in Panningen was gekomen.
maskTop
‘Wilhelminapark moet belevingspark worden'
maskBottom

Het Wilhelminapark aan de Parklaan in Panningen, nabij het gemeentehuis, moet weer een bruisend belevingspark worden wanneer de omgeving wordt heringericht. Dat vindt een aantal belangstellenden die dinsdag 9 januari naar de raadsvergadering in het Huis van de Gemeente in Panningen was gekomen.

De voorkeur van de betrokken TIP-groep, bestaande uit het centrummanagement, IVN Helden, de heemkundevereniging, ondernemers en omwonenden, gaat uit naar het duurste plan. In dat plan wordt het park groter, komt een grotere parkeerplaats in het Wilhelminapark, wordt een terras aan het Huis van de Gemeente bij de bibliotheek gerealiseerd, wordt de Wilhelminastraat verlegd en het aantal parkeerplaatsen aan het Wilhelminaplein verminderd. Daarnaast staat in het plan onder andere meer groen gepland, wordt het plein voor het gemeentehuis uitgebreid en worden de Schoolstraat en de ingang van de Markt aangepast. In totaal zou dit plan 2,2 miljoen euro moeten gaan kosten, het dubbele van de 1,1 miljoen euro die enkele jaren geleden beschikbaar werd gesteld door de toenmalige gemeenteraad.

Tijdens de beeldvormende vergadering op dinsdag 9 januari konden aanwezigen in gesprek met gemeenteraadsleden over de drie plannen die liggen voor de herinrichting. Er werden ideeën uitgewisseld en tips aangedragen over onder andere het parkeren en het groen. Aanwezige Panningenaren en omwonenden van het gemeentehuis gaven aan dat meer groen essentieel is voor de beleving van het centrum.

“We moeten van het park weer een belevingspark maken”, aldus een bewoner van de Parklaan. “Het park is altijd voor iedereen geweest, maar de laatste jaren is het erg aan het ­verloederen. Ik woon er al bijna 35 jaar tegenover en in die tijd is er nauwelijks of niks aan gebeurd. Mijn voorstel aan de raad is ervoor zorgen dat de jeugd het park leert kennen door er regelmatig activiteiten te laten organiseren, eventueel het poppodium terug te brengen en ervoor zorgen dat hangjongeren er ’s avonds niet graag meer komen.” Een andere aanwezige pleitte ook voor meer beleving. “Er horen kunstwerken thuis tussen dat groen en dat mis ik nog in de plannen. Dat vind ik heel belangrijk voor een betere beleving van en in het park.”

Een ander punt van aandacht was het parkeren. Ambtenaren van gemeente Peel en Maas horen hun auto bij het zwembad te parkeren, maar volgens aanwezige bewoners gebeurt dat niet altijd. Ook vreesden aanwezige ondernemers en omwonenden voor parkeeroverlast als het aantal parkeerplaatsen wordt verminderd. “Het ‘Thuis in Panningen’-gevoel is geen blik”, verkondigde een omwonende. Andere Panningenaren waren van mening dat er daarom voldoende blauwe-zone parkeerplekken gerealiseerd moeten worden en liefst aan de zijde van het Huis van de Gemeente, in plaats van tussen het groen. Ook vinden zij dat er strenger gehandhaafd moet worden bij langparkeerders.

Centrummanager Jan Bouten stipte tijdens het gesprek een ander punt van aandacht aan. “We moeten erop letten dat het bevoorraden van winkels en horecazaken aan de Markt niet in de weg gestaan wordt door aanpassing van de straat. Niet alle zaken zijn namelijk aan de achterzijde bereikbaar.” Wat betreft het parkeren ziet Bouten geen probleem. “Het aantal plekken neemt mogelijk af als het duurste plan doorgaat, maar als we goed blijven handhaven op bijvoorbeeld lang parkeren en foutparkeren door gemeentemedewerkers, verdienen we er alsnog op.” De gemeenteraad van Peel en Maas gaat dinsdag 16 januari in discussie over de herinrichting van de omgeving rond het Huis van de Gemeente in Panningen. Het besluit volgt naar verwachting op dinsdag 30 januari.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie