Willem van Hornestraat Helden op de schop

7-2-2018 door: Redactie
De Willem van Hornestraat in Helden vanaf de Roggelseweg tot de aansluiting op de John F. Kennedylaan in Panningen wordt onder handen genomen. Hierdoor moet de straat veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Maar daarvoor moeten waarschijnlijk wel een hoop bomen wijken en dat vindt de betrokken werkgroep, bestaande uit buurtbewoners, jammer.
maskTop
Willem van Hornestraat Helden op de schop
maskBottom

Volgens de huidige plannen van gemeente Peel en Maas, worden de meeste bomen op het eerste deel van de Willem van Hornestraat tussen de Roggelseweg en de Averbodestraat gekapt. Hierdoor kan de weg breder worden gemaakt en dus een bredere fietssuggestiestrook worden gecreëerd. Ter hoogte van het huidige zebrapad komt een nieuwe oversteekplaats, waar voetgangers in twee keer veilig over moeten kunnen steken. Daarnaast wordt de inrichting van de weg aangepakt bij de twee bushaltes. Ook daar komt een oversteekplaats, zodat voetgangers veilig over kunnen steken en komt er voor fietsers een vrij liggend fietspad door het park. De totale kosten hiervoor zijn begroot op 580.000 euro.

Achtduizend voer­tuigen door de straat

Het plan om de doorgaande weg van Helden naar Panningen aan te pakken, ontstond twee jaar geleden al. Er werd een groepje inwoners gevormd dat verder met gemeente Peel en Maas op het plan zou gaan borduren. “De gemeente telde dat er achtduizend voertuigen door de straat komen per etmaal en daar is die niet op berekend”, laat de werkgroep weten. “Als werkgroep hebben wij onze voorkeuren en suggesties voor de reconstructie doorgegeven. Op basis daarvan is uiteindelijk een concept gemaakt. Wij wilden zo veel mogelijk groen behouden en het liefst een zebrapad bij de bushalte. Maar jammer genoeg bleek niet alles verkeerstechnisch haalbaar, zo hebben we ons door de gemeente laten vertellen.”

In het oorspronkelijke plan van de gemeente zou enkel het fietspad op het eerste deel van de Willem van Hornestraat aangepakt; daar was 225.000 euro beschikbaar voor gemaakt in de gemeentebegroting van 2016. Omdat de werkgroep aangaf meer aandacht te willen voor de verkeersveiligheid van voetgangers bij de verderop gelegen bushaltes, werd besloten ook een stuk van de straat na de Averbodestraat bij de reconstructie te nemen. Wethouder Paul Sanders liet daarnaast tijdens een raadsvergadering weten dat het asfalt op het stuk bij de bushaltes erg slecht is en aangepakt moet worden.

Aansluiten J.F. Kennedylaan

De gemeenteraad van Peel en Maas besloot dinsdag 16 januari in te stemmen met het verhogen van het budget voor de reconstructie met 175.000 euro om de straat veiliger te maken. Het vrij liggende fietspad wordt door provincie Limburg gesubsidieerd voor 180.000 euro, maar hiervoor moet het project wel dit jaar uitgevoerd worden. Uiteindelijk zou de straat straks beter moeten aansluiten op de John F. Kennedylaan.

De werkgroep is afgelopen januari nog geïnformeerd over de huidige plannen en het aangepaste budget. Binnenkort staat nog een overleg gepland met de gemeente over de huidige plannen. “We hebben nog wat vragen en wensen als werkgroep, zoals dempers voor de huizen die trillingen van het vele verkeer tegenhouden. Of daar nog een mouw aan te passen is, weten we nog niet. Het plan ziet er niet verkeerd uit in elk geval.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie