Windmolenpark krijgt voorlopige vergunning

21-12-2017 door: Redactie
Windmolenpark Egchelse Heide heeft een voorlopige vergunning gekregen van het College van B&W van Peel en Maas voor het realiseren van windmolens in het buitengebied van Beringe en Egchel. De vergunning ligt de komende zes weken ter inzage bij de gemeente. In die tijd kunnen zienswijzen ingediend worden.

De gemeente verwacht dat er zienswijzen gaan komen. “Dat is wel een realistische inschatting in dit verhaal”, laat een woordvoerder weten. “Maar dat is ook goed. Het plan moet getoetst worden aan de zienswijzen die ingediend worden en wij gaan ze open en eerlijk beoordelen.” De gemeente wil halverwege de inzage-tijd een informatieavond houden in het Huis van de Gemeente om mensen te informeren over de windmolens.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie