Zeventien zienswijzen binnen over windmolens

22-2-2018 door: Redactie
Gemeente Peel en Maas heeft zeventien zienswijzen binnengekregen op de voorlopige vergunning die het verleende aan Windpark Egchelse Heide. Het initiatief wil vijf windmolens plaatsen in het buitengebied van Egchel en Beringe. Een groot aantal van de zienswijzen is afkomstig van omwonenden, maar ook Windpark Beringe liet van zich horen.

Windpark Beringe wilde op ongeveer dezelfde locatie als Windpark Egchelse Heide windmolens realiseren. De gemeente gaf in september echter aan de voorkeur te geven aan Egchelse Heide. De initiatiefnemers van Windpark Beringe hekelden toen al de gang van zaken en ook in de zienswijze laten ze weten niet blij te zijn met onder meer de communicatie vanuit de gemeente. Ook de verplaatsing van de beoogde locaties van Windpark Egchels Heide in de richting van de beoogde locaties van Windpark Beringe, vindt laatstgenoemde geen correct gang van zaken.

‘Voorkeur gemeente voor Egchelse Heide’

Volgens de mensen achter Windpark Beringe heeft de gemeente de regels omtrent de windmolenparken zo aangepast dat Windpark Egchelse Heide de voorkeur zou krijgen. “Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gewijzigde vastgestelde beleidsregel is toegesneden op één concrete situatie. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel”, zo staat in de zienswijze. Windpark Beringe vindt dat de gemeente de informatie sneller en beter openbaar had moeten maken om zo gelijke kansen te creëren voor beide initiatieven.

Ook de actiegroep, bestaande uit omwonenden van de beoogde locaties van de windmolens, liet van zich horen. “Iedereen heeft in principe zelf een zienswijze ingediend”, laat de actiegroep weten. “Sommige zijn gebundeld, maar van de zeventien zienswijzen zijn er twaalf zeker wel van ons.” Mocht de bezwarencommissie van de gemeente, die nu gaat kijken naar de zienswijzen, de bezwaren niet gegrond verklaren, maakt de actiegroep de gang naar de rechter. “Dat is zeker. Dan stappen wij zonder meer naar de rechtbank.”

De gemeente laat weten alle zienswijzen in behandeling te nemen en te gaan beantwoorden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie