Vragen zonnepanelenweide Grashoek beantwoord

21-7-2017 door: Redactie
Het is aan de initiatiefnemer van de zonnepanelenweide in Grashoek om de plannen te communiceren naar inwoners van het dorp. De gemeente kijkt alleen of de voorgedragen locatie aan de voorwaarden voldoet. Dat zegt het College van B&W van Peel en Maas op vragen die raadslid Henk Boots van Lokaal Peel&Maas onlangs stelde.
maskTop
Vragen zonnepanelenweide Grashoek beantwoord
maskBottom

Er ligt een plan om een zonne-panelenweide te realiseren op een stuk land tussen de Helenaveenseweg en de Roomweg, niet ver van de dorpskern van Grashoek. Het plan stuit echter op een hoop weerstand vanuit het dorp. Omdat bewoners aangaven niet op de hoogte te zijn gebracht door de initiatiefnemer, besloot raadslid Henk Boots van Lokaal Peel&Maas vragen te stellen aan het College van B&W van Peel en Maas.

Op de vraag van het raadslid of het initiatief om een zonnepanelenweide te starten in Grashoek voldoet aan basisregels die door de raad vastgesteld zijn, meldt het college te hebben gekeken naar de regels die bij windenergie gelden. Aan de hand daarvan zijn er voorwaarden verbonden aan de tijdelijke vergunning. Het college meldt dat er geen bouwvergunning wordt verleend als de initiatiefnemer niet voldoet aan die vastgestelde voorschriften.

Het verlenen van een voorlopige vergunning om een zonnepanelenweide te realiseren, is volgens raadslid Boots niet gecommuniceerd naar de inwoners van Grashoek. Lokaal Peel&Maas vroeg zich af waarom het college niet eerst contact opgenomen had met Grashoek en de omwonenden om dit onderwerp te bespreken. ”Bij iedere procedure zijn de initiatiefnemers verantwoordelijk voor een goede communicatie in de omgeving”, aldus het college. ”Het college zal alleen hier en daar ondersteuning bieden.”

Een andere vraag van Lokaal Peel&Maas waar het college antwoord op gegeven heeft, is waarom er geen alternatieve locatie is gezocht voor de zonnepanelenweide. De fractie meldt dat omwonenden en overige inwoners zich zorgen maken over de impact van het initiatief op de leefbaarheid van Grashoek. Volgens het college is het aan een externe partij om een afweging te maken tussen verschillende locaties. In de brief is te lezen dat de gemeente de taak heeft om deze locatie enkel te toetsen aan regels en voorwaarden. Uit de toetsing bleek dat een zonnepark op de aangedragen locatie voldoet aan de doelstellingen binnen het provinciaal en gemeentelijk beleid, meldt het college.

Tot slot vroeg de fractie zich af hoe het vervolgtraject eruit ziet na het verlenen van de voorlopige vergunning. ”Er zijn enkele bezwaren ingediend, die nu eerst behandeld moeten worden”, schrijft het college. ”Op basis van het advies van de commissie wordt gekeken of de vergunning in stand blijft. Bovendien dient de ontwikkelaar nog te moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden die horen bij de tijdelijke vergunning. Als dit alles goedgekeurd wordt, mag de zonnepanelenweide in Grashoek ontwikkeld worden.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie