Grote zorgen over hoogspanningskabels

4-7-2018 door: Redactie
Inwoners van Kessel en Kessel-Eik zijn bezorgd over de hoog­spanningskabels die boven de twee dorpen lopen. Volgens resultaten van studies die onlangs naar buiten kwamen, kunnen de kabels een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen die er dicht bij wonen. Mark Schreurs en Gabor Kovacs uit Kessel besloten een informatieavond te organiseren over het onderwerp.
maskTop
Grote zorgen over hoogspanningskabels
maskBottom

Kovacs en Schreurs startten onlangs een initiatief om de kabels die nu nog door de lucht lopen, onder de grond te krijgen. Ze hadden bij de informatieavond een opkomst van zo’n tien personen verwacht. Het onderwerp leeft meer dan zij dachten en de zaal van gemeenschapshuis De Paort in Kessel stroomde uiteindelijk vol met 45 belangstellenden. “En de helft van ons is nog thuisgebleven”, aldus een aanwezige. De opkomst is een goede zaak, zo laten Kovacs en Schreurs weten. “Veel mensen weten meer dan wij met z’n tweeën. Iedereen kan zijn of haar ideeën en tips doorgeven. Zo staan we sterker tegenover de gemeente.”

Want het doel van het initiatief is uiteindelijk om de gemeente te overtuigen van het belang van het verkabelen (onder de grond leggen) van de hoogspanningslijnen. Kovacs legde op de avond uit hoe het zit met de magnetische velden die de kabels en masten uitzenden en wat de effecten volgens wetenschappelijke studies zijn bij kinderen die langdurig blootgesteld worden aan die straling. Die hebben volgens de onderzoeken een vergroot risico op bijvoorbeeld leukemie.

‘De gemeente werkt niet mee’

Gemeente Peel en Maas kan in samenwerking met netbeheerder TenneT de kabels onder de grond leggen. Dat kost de gemeente ongeveer één miljoen euro per kilometer, zo zochten Schreurs en Kovacs uit. TenneT betaalt de overige 80 procent. In totaal gaat het in Kessel en Kessel-Eik om zo’n 3,7 kilometer hoogspanningslijnen die onder de grond moeten. Een kostenpost voor de gemeente die neerkomt op zo’n 4 miljoen euro.

Het tracé waar de kabels moeten komen, is volgens een meneer uit de zaal al klaar. “Ik heb eerder al contact gehad met TenneT en zij willen graag meewerken. De kabels moeten langs de Napoleonsbaan komen. De gemeente wilde hier echter niet aan meewerken. Peel en Maas zit constant dwars.” De bezoekers zijn vooral bezorgd over de kinderen uit de dorpen. “De kabels lopen over het voetbalveld en de basisschool van Kessel-Eik”, vertelt een mevrouw. “Als er een risico bestaat dat kinderen er ziek van worden, is dat toch een onaanvaardbare zaak? De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen.” Een andere vrouw is lid van Dorpsoverleg Kessel. “Wij hebben de hoogspanningslijnen al twaalf jaar op de agenda staan. Elke keer toen we naar de gemeente zijn gegaan, ­stonden we daar voor ‘jan joker’. Ze doen niets.” De aanwezigen zijn het met elkaar eens dat er actie ondernomen moet worden. Contact opnemen met de provincie, zelf de straling meten en een actiegroep oprichten komen voorbij. Schreurs en Kovacs willen eerst weten wat de gemeente gaat doen. “We wachten nu nog de reactie van het College van B&W af, maar we willen wel spreekrecht gaan ­aanvragen bij een raadsvergadering.”

Het actie voeren stellen de twee nog even uit. “Onze intentie is er samen met de gemeente uit te komen. We willen de mensen op het gemeentehuis overtuigen van de noodzaak van verkabeling. We verwachten binnen enkele weken antwoord te krijgen.” De hoge opkomst bij de bijeenkomst kan helpen bij het overtuigen. “We waren eerst twee zeikers die klagen, maar met al deze mensen erbij wordt het een ander verhaal. Dan staan we een stuk sterker. We hopen dan ook dat er zo veel mogelijk mensen meegaan als we het spreekrecht benutten. Touringcarren vol. Dat de mensen tot buiten de deur staan. Dan maken we duidelijk dat we hier in Kessel en Kessel-Eik af willen van die masten.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie