Scholen in Peel en Maas gaan voor miljoenen op de schop

De gemeente Peel en Maas gaat de komende jaren ten minste acht schoolgebouwen in de gemeente renoveren of vervangen door nieuwbouw. De plannen zijn vastgelegd in het vernieuwde Integraal Huisvestingsplan (IHP) en de totaalkosten hiervoor zijn berekend tussen de 15 en 26 miljoen euro.

De nieuwe plannen over de scholenaanpak worden vastgelegd in een Integraal Huisvestingplan (IHP). Het 'oude' huisvestingsplan startte in 2014 en zou lopen tot eind 2023. Echter wil de gemeente dit plan vervroegd vernieuwen, omdat er onvoldoende rekening was gehouden met veranderingen in onder andere fusies tussen scholen, leerlingenaantallen en prijsveranderingen in de bouw, waardoor het plan niet meer aan de realiteit voldoet. Daarom wil de gemeente het 'oude plan' schrappen en het nieuwe Integraal Huisvestingsplan 2021-2036 in laten gaan. "We willen als gemeente vooruitkijken en niet het probleem doorschuiven naar eind 2023", zo zegt verantwoordelijk wethouder Wim Hermans. "Daarom leggen we nu een nieuw plan voor aan de gemeenteraad."

Nieuwe ontwikkelingen
Volgens de wethouder hebben sinds 2018 schoolbesturen en dorpsoverleggen vragen gesteld aan de gemeente om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs en de gevolgen die dit heeft voor de huisvesting. In het IHP 2014-2023 waren deze ontwikkelingen niet voorzien en niet qua budget berekend, met name qua aantal kinderen op scholen. Zo wijst de wethouder op de situatie in Egchel, waar de leerlingenprognoses verkeerd uit bleken te vallen omdat er door een nieuwbouwwijk veel meer leerlingen op de school zitten dan in eerste instantie jaren eerder in het plan werd opgenomen. Met het nieuwe plan wil de gemeente tussendoor vaker controleren of de situatie nog wel reëel is. "Als een school uit het plan aan de beurt is", zegt Hermans, “gaat de school samen met de gemeente in een businesscase onderzoeken op welke manier de plannen van de school uitgevoerd kunnen worden. De resultaten hiervan worden voorgelegd aan de raad. Dat is een beslismoment. Als het wordt goedgekeurd, wordt er vervolgens gestart met een definitief plan, waarover later de raad besluit hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Je kunt zo tussendoor peilen hoe het ervoor staat, zodat je niet na jaren ineens met een compleet nieuw plan en kostenplaatje moet komen als het zover is."

Aanpassingen
Van de zeventien basisscholen in Peel en Maas, staan er acht in het voorlopige plan vermeld. Dat zijn de scholen waar de komende jaren iets moet gebeuren. De kosten voor het plan kunnen volgens Hermans oplopen tot 15 à 26 miljoen euro. "Een flinke hap uit het gemeentelijke budget", zegt Hermans. "In principe gaat een school gemiddeld veertig jaar mee. Meerdere scholen bereiken de komende jaren dit punt. Maar als we klaar zijn met deze renovaties en vernieuwingen, kunnen we een periode vooruit." In het Integraal Huisvestingsplan zijn echter nog geen concrete cijfers benoemd. "Dit hebben we niet gedaan om de cijfers te verzwijgen, maar omdat de cijfers een eigen leven gaan leiden zodra je ze benoemt, terwijl de keuzes voor welke maatregelen nodig zijn nog niet zijn gemaakt", zegt Hermans. Dit kan volgens hem tot onvrede leiden wanneer blijkt dat de bedragen uiteindelijk hoger uitvallen. De verbouwingen worden verspreid over negen of tien jaar, zodat ook de financiën worden verspreid over deze periode en er genoeg financiële middelen overblijven voor andere ontwikkelingen die de gemeente kan ondersteunen. De eerste scholen die aan de beurt zijn, zijn De Kemp in Egchel voor een capaciteitsuitbreiding in verband met een gestegen leerlingenaantal (2021), een vertrek op de huidige plek voor basisschool De School in Maasbree (2022-2023) in verband met een belemmering op groei- en ontwikkelingsmogelijkheden en een tekort aan speelplek, en FavoRiet in Panningen (2023) die graag de huidige twee locaties van de gefuseerde school samen met Hoera kindercentra wil huisvesten in één gebouw. In totaal staan er acht basisscholen in het plan. De Horizon in Grashoek is als laatste aan de beurt, deze wordt gerenoveerd (2029-2030) in verband met de leeftijd (nu 36 jaar) van de school.