Nog steeds kans op een Hof van Helden

De aanvraag van het Dörper Overleg Helden om een wooninitiatief te realiseren in basisschool De Fontein is afgewezen en toegekend aan een ander woonplan. Het dorpsoverleg heeft een nieuwe aanvraag ingediend om het zogeheten Hof van Helden, voor senioren, starters en mensen met een beperking, uit te voeren in basisschool De Pas.

Vijf jaar geleden maakte de landelijke stichting Knarrenhof Nederland zich bekend bij de Nederlandse gemeenten. Knarrenhof zorgt voor de bouw van leeftijdsbestendige woongroepen voor zelfredzame senioren, maar ook voor (ouders van) gehandicapte kinderen en onder andere een meergeneratiehof of een jongerenhof.
Het initiatief kwam ook terecht bij het Dörper Overleg Helden en er werd een initiatiefgroep opgezet bestaande uit Cep Smeets (vicevoorzitter van het Dörper Overleg), Frans Engels (architect) en Joep Hermans (vertegenwoordiger van een groep jongvolwassenen met een beperking). "Omdat basisschool De Fontein aan de Jan van den Boschstraat leeg zou komen te staan, vond de initiatiefgroep dit een buitengewone geschikte locatie voor een 'Hof van Helden'. Het was een ideale plek voor een zogenaamde begijnenhof met maximaal 34 kleine woningen voor mensen met een beperking, starters en senioren met een klein pensioen. Concept achter het Hof van Helden: er voor elkaar zijn voor de kleine alledaagse probleempjes en samen de grote binnentuin bijhouden met als doel ontmoeting en gezelligheid", zo zegt Hermans.

Informatieavond

Op een eerste informatieavond meldden zich 21 ouders die een sociale/zorg woonvorm zochten voor hun zoon of dochter met een lichte beperking (zorgindicatie VG 2/3). "De provincie Limburg vond het Hof van Helden een interessante creatieve woonvorm en verstrekte een subsidie van 10.000 euro voor het opzetten van een ondernemingsplan. Jammer genoeg waren er tegelijkertijd teveel sociaal wonen initiatieven in Limburg en kreeg het Hof van Helden geen vervolgsubsidie van 200.000 euro meer.", aldus Hermans. De gemeente nodigde het Hof van Helden wél uit om deze woonvorm te presenteren samen met andere woonideeën. De winnaar van de wedstrijd mocht verder gaan met plannen rondom de voormalige basisschool De Fontein. De winnaar was echter niet Hof van Helden, maar een ander plan voor begeleid wonen. Het Hof van Helden is op zoek gegaan naar een andere locatie en heeft nu haar oog laten vallen op basisschool De Pas aan de Averbodestraat. Deze school gaat in 2022 als kindcentrum naar de Kloosterstraat. Om de ontwikkelingen rondom het Hof van Helden te blijven volgen, kunt u een bericht sturen naar de Facebookpagina van Joep Hermans.