Fracties Peel en Maas verdeeld over zonnepanelen op daken

De fracties van de gemeenteraad van Peel en Maas zijn verdeeld over het verplichten van zonnepanelen op daken van bedrijven. Dit blijkt uit navraag bij de partijen, naar aanleiding van een brief van het CDA-statenlid Emma Palmen aan het college van Provinciale Staten van Limburg.

Statenlid Emma Palmen (CDA) roept het provinciebestuur op werk te maken van de motie die ze eerder indiende om zonnepanelen op daken van bedrijven te verplichten. In deze motie, die vorig jaar werd aangenomen, vraagt het Limburgs Parlement het college bij het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer erop aan te dringen deze verplichting juridisch mogelijk te maken. Volgens Palmen is de kabinetsformatie een uitgelezen kans om uitvoering aan de motie te geven.

Het CDA in Peel en Maas vindt de motie van Palmen een goede gedachte. Maar de daken moeten qua constructie wel geschikt zijn, zegt de partij. "Het is dan echter nog steeds de vraag hoeveel van de energievraag in onze gemeente je dan dekt. Om te voorkomen dat we teveel landbouwgrond en natuur inzetten voor zonne-akkers, hebben we samen met andere partijen via een amendement een maximum aantal hectare zonneparken op laten nemen in ons beleid. Dit in combinatie met strikte voorwaarden, zoals meervoudig grondgebruik en minimaal 50 procent lokaal coöperatief eigendom. Onze zonneladder Peel en Maas is daarmee veel strenger dan de Limburgse zonneladder vanuit de provincie", aldus fractievoorzitter John Timmermans.
Omdat het college in Peel en Maas naar de mening van het CDA nog niet duidelijk is over hoeveel energie überhaupt nodig is of moet worden opgewekt via zonnepanelen, stelt de CDA-fractie Peel en Maas deze week nog nieuwe vragen aan het college. "Daarnaast willen we dat het college de raad beter en frequenter op de hoogte gaat houden over de voortgang van het beleid rondom duurzaamheid."

Kerncentrales
Bijzonder tegenstrijdig vindt de VVD-fractie van Peel en Maas dat de CDA-fractie in de Provinciale Staten middels motie Palmen aangeeft dat het gebruik van landbouwgrond voor zonnepanelen niet wenselijk is zolang er nog daken beschikbaar zijn. "Dat terwijl het in onze gemeenteraad juist het CDA was dat de duurzaamheidsagenda amendeerde en zo tegen het ambtelijke en bestuurlijke advies in 55 hectare grond ter beschikking stelde voor dit soort onzalige initiatieven. Dit kunnen wij niet rijmen, hier begrijpen wij helemaal niets van", aldus Teun Heldens van de VVD.
De partij vindt dat zonneparken op landbouwgrond helemaal niet wenselijk en onnodig zijn. Volgens de VVD zet kernenergie pas echt zoden aan de dijk in de energietransitie om van fossiele brandstoffen af te komen. "Zonnepanelen op landbouwgrond zijn een druppel op een gloeiende plaat. Goede, schaarse grond hiervoor gebruiken vinden we onacceptabel en een aantasting van flora, fauna en het landschap. Als er al zonnepanelen gelegd moeten worden, dan moeten deze primair op daken liggen. Als je nu een nieuw huis bouwt, kom je er al niet meer onderuit om hier zonnepanelen op te leggen. Of eenzelfde verplichting voor nieuwe en/of reeds bestaande bedrijfsgebouwen mogelijk is, moet nog blijken en is zo te lezen de vraag van Palmen."

Volgens Peter Craenmehr van AndersNu worden de energiedoelen niet behaald als zonnepanelen op daken worden verplicht. "Al leggen we alles vol met zonnepanelen en plaatsen we op elke hoek van de straat een windmolen, dan halen we nog niet de gestelde doelen. Verstandiger is het om te onderzoeken of waterstof- en kerncentrales de doelen wel halen, deze zijn zeker niet zo horizonvervuilend", aldus Craenmehr.

Dringend nodig
De omschakeling van vervuilende fossiele energie naar schone zonne-energie dwingend opleggen, vindt PvdA/GroenLinks juist. Wel stelt de partij dat die omschakeling dringend nodig is. "Door steeds opnieuw gesprekken te voeren over het bewaren van natuur en het behouden van toekomst voor onze kinderen, komen mensen zelf tot het inzicht dat we onze productie en consumptie zo moeten organiseren dat we minder energie nodig hebben en dat de energie die we nodig hebben met duurzame bronnen kan worden opgewekt. Voor de komende jaren zijn we met name aangewezen op windmolens en zonnepanelen. Wij zijn het eens met de opvatting dat zonnepanelen eerst op daken gelegd moeten worden. Maar als de gemeenschap dat beter vindt, mogen zonnepanelen wat ons betreft ook op de grond geplaatst worden. Niet als privéinitiatief van een belegger, maar als collectief initiatief van een gemeenschap die zelf profijt heeft van deze schone energie. Overal worden landbouwgronden bedekt met wapperende plastic: hier en daar velden zonnepanelen tussendoor vallen nauwelijks op. En als Nederland omwille van behoud van natuur minder voedsel gaat produceren voor de export, blijft er grond genoeg over om terug te geven aan de natuur en een deel daarvan kan gebruikt worden voor het opwekken van schone energie via zonnepanelen", aldus de PvdA/GroenLinks.

Tekst: Jeanine Hendriks