Omwonende Work and Stay krijgt planschadevergoeding van 4.500 euro

Een omwonende van Work and Stay in Maasbree krijgt een planschadevergoeding van 4.500 euro als gevolg van de inwerkingstelling van bestemmingsplan Breebronne in Maasbree. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er in een deel van het plangebied arbeidsmigranten gehuisvest worden.

Volgens bewoner van Lange Heide 19 in Maasbree is er daardoor sprake van een toename van privacyhinder, extra verkeersbewegingen en een verminderde waarde van de woning.
Op 3 februari 2020 is er een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend door de
eigenaar van het perceel Lange Heide 19 in Maasbree. De beweerde planschade zou het gevolg
zijn van het bestemmingsplan Breebronne, die het huisvesten van arbeidsmigranten op de locatie Krayel 20 in Maasbree mogelijk maakt. De planschadeadviseur adviseert Work and Stay 4.500 euro te vergoeden aan de perceeleigenaar. Daarnaast is de gemeente Peel en Maas in gebreke gesteld omdat zij niet tijdig een besluit heeft genomen op de aanvraag.