Gemeente Peel en Maas wil arbeidsmigranten Raadhuisplein 4-6 Meijel op straat zetten

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft een last onder dwangsom opgelegd voor uitzendbureau Metaal Flex die arbeidsmigranten huisvest op het Raadhuisplein 4-6 in Meijel. Daar verblijven al zeventien jaar arbeidsmigranten, maar volgens de gemeente heeft het pand nog altijd een hotelfunctie en zijn arbeidsmigranten er niet wenselijk. Uitzendbureau Metaal Flex heeft bij de klachtencommissie een zaak lopen en dwingt momenteel bij de rechter af om de dwangsom te stoppen.

De last onder dwangsom houdt in dat binnen vier weken alle arbeidsmigranten van de huisvesting aan het Raadhuisplein 4-6 in Meijel op straat moeten worden gezet. Als Metaal Flex zich hier niet aan houdt, volgt per week een boete van 8.700 euro tot een bedrag van maximaal 70.000 euro.

In een brief aan de gemeenteraad geeft Metaal Flex aan dat het in strijd is met de volksgezondheid om tijdens de coronapandemie arbeidsmigranten op straat te zetten. Het uitzendbureau vindt de handhaving onbegrijpelijk nu de ministers van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opgeroepen onder geen beding arbeidsmigranten op straat te zetten. De ministers vinden dat de gemeenten een wettelijke plicht hebben om arbeidsmigranten op te vangen tijdens de coronapandemie. De arbeidsmigranten kunnen nu geen kant op, meldt Metaal Flex.

Volgens Metaal Flex wordt al zeventien jaar door de gemeente arbeidsmigranten in het voormalige hotel toegestaan. Onlangs zijn er vanuit de gemeente vragen ontstaan of er arbeidsmigranten zijn toegestaan door de hotelbestemming van het pand. Om aan elke discussie een eind te maken zijn er door initiatiefnemer meerdere verzoeken en vergunningsaanvragen ingediend en afspraken gemaakt bij de gemeente. 'De laatste aanvraag is op 9 december ingediend. Op 29 januari 2021 heeft het college een besluit genomen om de aanvraag van de omgevingsvergunning te weigeren. Onduidelijk is waarom het college ondanks eerder gemaakte afspraken nu niet meer wenst mee te werken.'
Op dinsdag 25 mei doet de rechter uitspraak over het opschorten van de dwangsommen.